เมื่อ  ๒๙  พ.ย.๕๖  เสธ  ฉก.ทพ.๓๖ เป็นผู้แทน  ผบ.ฉก.ทพ.๓๖  ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอแม่สะเรียง  ร่วมให้การ
ต้อนรับ นาวาอากาศเอกเกรียงไกร เสมสวัสดิ์ ผู้แทนพระองค์ฯ เนื่องในโอกาสร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ณ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

* * * * * * * * * *