หน้าแรก        ประวัติหน่วย       อดีตผู้บังคับบัญชา       ผู้บังคับบัญชา       กระดานสนทนา       ติดต่อเรา  
        เวลา  
 

              เมื่อ ๙ พ.ค.๕๖  ผบ.ฉก.ร.๑๗    พร้อมด้วย  ผบ.ฉก.ทพ.๓๖  ได้จัดกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
ในการให้การต้อนรับ  นายอดิศักดิ์  ตันยากุล รองเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ  พร้อมคณะ  โดยนำตรวจภูมิประเทศ
ตามแนวชายแดน น้ำสาละวิน บริเวร บ.แม่สามแลบถึง บ.สบเมย ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของหน่วย โดยมี ผบ.ร้อย.ทพ.๓๖๐๓ เป็นผู็กล่าวบรรยายสรุปสถานณ์ในพื่นที่ โดยเดินทางตรวจภูมิประเทศทางเรือ ซึ่งหน่วยได้จัดเรือเร็วปฎิบัติการลำน้ำสาละวิน
จำนวน ๔ ลำ โดยจัดเป็นเรือสำหรับคณะ จำนวน ๒ ลำ เรือติดอาวุธรักษาความปลอดภัย  จำนวน ๑ ลำ  และเรือกุู้ภัย จำนวน
๑ ลำ   จากนั้นได้เดินทางกลับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง  เพื่อชมชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าใน
อ.แม่สะเรียง จบภาระกิจคณะเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว

                                                                     * * * * * * * * * *