หน้าแรก        ประวัติหน่วย       อดีตผู้บังคับบัญชา       ผู้บังคับบัญชา       กระดานสนทนา       ติดต่อเรา  
        เวลา  
 

        เมื่อ ๑ เม.ย.๕๖ พล.ต.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผบ.พล.ร.๗ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสนามฝึกนักรบดำ ซึ่งเป็น
สนามฝึกเพื่อทดสอบกำลังใจและสมรรถภาพของกำลังพล ซึ่งหน่วยฯ ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในค่ายเทพสิงห์
โดยมี ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ นายทหารฝ่ายอำนวยการ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีนายทหารฝ่ายยุทธการ
เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น ผบ.พล.ร.๗ ได้กล่าวให้โอวาทและทำพิธีตัดริบบิ้น   และเปิดป้ายสนามฝึกพร้อมกับรับชมแสดง
การสาธิตประกอบสถานีฝึก จากหน่วยทหารทรหดและกล่าวมอบแนวทางในการฝึกเพื่อเตรียมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด
ต่อไป

* * * * * * * * * *