ข่าวสารคดี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

                                 
                 
                 
                 
    สถานการณ์ไฟไหม้พื้นที่พักพิง บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน    
   
ออกอากาศ 23 มีนาคม 2556 (ช่อง 5)
   
                 
                 
                 
   
 
   
                 
                 
                 
                 
    สถานการณ์ไฟไหม้พื้นที่พักพิง บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน    
   
ออกอากาศ 23 มีนาคม 2556 (ช่อง 3)
   
                 
                 
                 
                 
   
 
   
                 
                 
                 
    สถานการณ์ไฟไหม้พื้นที่พักพิง บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน    
   
ออกอากาศ 22 มีนาคม 2556 (ช่อง 9)
   
                 
                 
                 
                 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
สถานีวิทยุชุมชนและชนเผ่า เพื่่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
   
   
ออกอากาศ 2 เมษายน 2554
   
                 
                 
                 
   
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
ข่าวสารคดี สภาพพื้นที่ อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่
   
   
ออกอากาศ 12 พฤษภาคม 2554
   
                 
                 
                 
   
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
ข่าวสารคดี กังหันลมพลังงานทดแทน
   
   
ออกอากาศ 13 พฤษภาคม 2554
   
                 
                 
   
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
ข่าวสารคดี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๖
   
   
ออกอากาศ 15 พฤษภาคม 2554
   
                 
                 
     
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
ข่าวสารคดี ปลูกป่า สร้างฝาย บ้านโป่งดอยช้าง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียงฯ
   
   
ออกอากาศ 17 พฤษภาคม 2554
   
                 
                 
     
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
ข่าว อสมท. 9 สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม มีผู้เสียชีวิต บ.ปู่ท่า
   
   
ออกอากาศ 4 สิงหาคม 2554
   
                 
                 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
คลิปข่าวช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกขภัย
 
                 
                 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
คลิป ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ เดินทางตรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน
 
                 
                 
                 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
 
ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือ รร.บ้านล่องแพ
 
                 
                 
                 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
 
ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ ติดตามการสร้างที่พักให้กับราษฎร บ.ปูท่า ที่ประสบอุทกภัย
 
                 
                 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
     
๒๗ ธ.ค. ๕๔
     
   
ฉก.ทพ.๓๖ ร่วมกับ มูลนิธิ เดอะบิวฟาล์วเดชั่น และบริษัท ทรูวิชั่น จำกัด( มหาชน)
   
   
ร่วมสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ให้กับ รร.ศศช.แม่ฟ้าหลวง บ.แม่แฮด
   
     
ต.แม่สวด อ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน
     
                 
   
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
   
๑๘ ม.ค. ๕๕ ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา
   
   
สยามบรมราชกุมารีฯ ณ รร.ตชด.บ.ขุนแม่ลางิ้ว อ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน
   
                 
                 
   
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
   
๑ ก.พ. ๕๕ ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
   
    พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวโรกาสปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง    
                 
                 
   
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
   
๒ ก.พ. ๕๕ ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
   
    พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวโรกาสปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย    
                 
                 
   
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
   
๖ มี.ค. ๕๕ ฉก.ทพ.๓๖ จับยาบ้า ๓,๕๑๓ เม็ด
   
     
( รายละเอียดข่าว คลิก )
     
                 
                 
     
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
                 
   
๒๖ มี.ค. ๕๕ ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ รับมอบโล่ห์เกียรติคุณดีเด่น
   
   
ด้านการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔
   
           
                 
                 
     
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
                 
   
ข่าวจับกุมการลักลอบแปรรูปไม้ บ.ขุนแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย
   
   
จว.แม่ฮ่องสอน
   
   
๑๑ พ.ค. ๕๕ ข่าวเช้าวันใหม่ ออกอากาศ ช่อง 3
   
           
                 
                 
     
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
   
๑๑ พ.ค. ๕๕ ข่าวเด่นภาคดึก ออกอากาศ ททบ.๕
   
     
( รายละเอียดข่าว คลิก )
     
                 
                 
   
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
   
ข่าวจับไม้ บ.ขุนแม่คะตวน ( 77 ช่อง 77 จังหวัด ออกอากาศทางเวบไซต์ )
   
                 
                 
                 
     
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
   
จัดชุดลาดตระเวณขยายผล ตรวจพบเพิ่ม 25 ท่อน
   
                 
                 
     
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
                 
                 
                 
   
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ฉก.ทพ.๓๖
   
                 
                 
     
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
   

ข่าวจับยาเสพติดล็อตใหญ่ กรมทหารพรานที่ 36 ปี 2557

   
                 
                 
                 
   
   
                 
                 
                 
   
สกุ๊ปข่าวประเด็นไม้สาละวิน 17 เม.ย.2557
   
                 
                 
                 
   
   
                 
                 
   
สกุ๊ปข่าวประเด็นไม้สาละวิน 18 เม.ย.2557
   
                 
                 
   
   
                 
                 
   
จับไม้ป่าสาละวินเพื่มอีกกว่า 100 ท่อน (เคเบิ้นต้นว่าน)
   
                 
                 
   
   
                 
                 
         
   
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมปัญหาไม้สาละวิน
   
                 
                 
   
   
                 
                 
   

สกู๊ปข่าวจับไม้ป่าสาละวิน 13 เมษายน 2557

   
                 
                 
   
   
                 
                 
   
สกุ๊ปข่าวจับไม้ป่าสาละวิน 03-05-2014 (ช่อง7)
   
                 
                 
   
   
                 
                 
   
สกุ๊ปข่าวจับไม้ป่าสาละวิน 03-05-2014 (ช่อง3)